Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje:

Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w podanych lokalizacjach :

 1. Grzegorzówka – 8.05.2023 r. godz. 18:00 w Domu Strażaka
 2. Wólka Hyżn. – 8.05.2023 r. godz. 20:00 w Domu Strażaka
 3. Dylągówka – 9.05.2023 r. godz. 18:00 w Domu Strażaka
 4. Szklary – 9.05.2023 r. godz. 20:00 w Starej Szkole
 5. Borówki – 10.05.2023 r. godz. 18;00 w Remizie Strażackiej
 6. Nieborów – 10.05.2023 r. godz. 20:00 w Klubie Strażaka
 7. Brzezówka – 11.05.2023 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym
 8. Hyżne – 11.05.2023 r. godz. 20:00 w GOK
 9. Wola Rafał. – 12.05.2023 r. godz. 18:00 w Domu Strażaka
 10. Zabratówka – 12.05.2023 r. godz. 20:00 w Domu Ludowym
 11. Błędowa Tycz. – 15.05.2023 r. godz. 18:00 w Remizie
 12. Chmielnik – 15.05.2023 r. godz. 20;00 w Urzędzie Gminy
 13. Białka – 16.05.2023 r. godz. 18:00 w Szkole
 14. Lecka – 16.05.2023 r. godz. 20;00 w Szkole
 15. Błażowa Górna – 17.05.2023 r. godz. 18:00 w Świetlicy
 16. Kąkolówka – 17.05.2023 r. godz. 20;00 w Domu Ludowym
 17. Piątkowa – 18.05.2023 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym
 18. Futoma – 18.05.2023 r. godz. 20:00 w Szkole
 19. Błażowa Dolna – 19.05.2023 r. godz. 18:00 w Szkole
 20. Błażowa – 19.05.2023 r. godz. 20:00 w Domu Parafialnym
 21. Rz-ów os. Matysówka – 22.05.2023 r. godz. 18:00 w Szkole
 22. Rz-ów os. Budziwój – 22.05.2023 r. godz. 20:00 w Remizie ul. Budziwojska
 23. Rz-ów os. Biała – 23.05.2023 r. godz. 18:00 w Remizie ul. Wojtyły
 24. Kielnarowa – 23.05.2023 r. godz. 20:00 w Remizie
 25. Nowy Borek – 24.05.2023 r. godz. 18;00 w Remizie
 26. Borek Stary – 24.05.2023 r. godz. 20:00 w Domu Ludowym
 27. Hermanowa – 25.05.2023 r. godz. 18:00 w Remizie
 28. Tyczyn – 25.05.2023 r. godz. 20;00 w siedzibie OST ul. Kościuszki 8

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 2. Informacja o wyniku finansowym za 2022 r.
 3. Dyskusja i sprawy różne.   

Prezes Zarządu

                                                                                                                                   mgr inż. Stanisław Flaga