RODO – Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST 36-020 Tyczyn, ul Kościuszki 8 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196446, REGON 690014750, NIP 813-02-68-515,  zwana dalej OST. Z OST można się kontaktować poprzez adres e-mail: poczta@ostnet.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ostnet.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa i cel przetwarzania

1. Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe.

Są to m.in.:

 • nazwisko i imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numeru paszportu lub karty pobytu,

2. Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.

3. Powyższe dane są nam niezbędne do:

a. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:

 • utrzymania poprawności działania usług,
 • zapewnienia jakości sieci,
 • usuwania awarii.

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.

b. realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO):

 • wystawienia i przechowywania faktur
 • rozpatrywania reklamacji.
 • zapewnienia bezpieczeństwa sieci
 • przechowywania informacji o połączeniach i logowaniach do naszego IBO

c. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów OST (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:

 • ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów) ,
 • odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
 • wsparcie obsługi,
 • tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
 • przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w OST,
 • blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

d. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO).

Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:

 • prezentować reklamy OST i firm z nami współpracujących. 
 • tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę:

 • organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
 • partnerom działającym na nasze zlecenie (np. partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
 • innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury,

Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych

Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa:

 •   a.    prawo do sprostowania danych,
 •   b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
 •   c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 •   d.    prawo dostępu do danych,
 •   e.    prawo do przenoszenia danych.
 •   f.     prawo do sprzeciwu:

  Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

  – na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

  – w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • g. prawo do wycofania zgody:

  Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Kontakt z OST w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych może odbywać się następującymi drogami:

 • wysyłając e-mail na adres: rodo@ostnet.pl
 • wysyłając list na adres korespondencyjny:
  Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


Polityka prywatności

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. 

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. 
 

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania. 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony. 
 

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu