NAZWA:

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST

ROK ZAŁOŻENIA:

1991

TEREN DZIAŁANIA:
  • gminy Doliny Strugu: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn
  • gminy: Boguchwała, Dynów, Lubenia
  • miasto Rzeszów
ZAKRES USŁUG:
  • Internet
  • telefony
  • telewizja cyfrowa
  • hosting
  • sieci
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE:

W 1995 r. OST została przyjęta do Niezależnego Amerykańskiego Zrzeszenia Spółdzielni Telefonicznych (NTCA)

HISTORIA:

Na początku lat 90. na terenach wiejskich jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin była telekomunikacja. Powstały Społeczne Komitety Telefonizacji zajmujące się budową sieci telefonicznych, jednak budowane linie telefoniczne nie miały perspektywy włączenia do sieci ogólnopolskiej z powodu braku central.

Na terenie Okręgu Telefonicznego Tyczyn obejmującego cztery gminy: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne, zrodził się pomysł niezależnej formy operowania publiczną siecią telekomunikacyjną. Pomysłodawcą był Marszałek Senatu RP Józef Ślisz, zaś realizatorem pomysłu Kazimierz Jaworski (wtedy wójt gminy Chmielnik, późniejszy senator RP) wraz z działającymi w tym czasie burmistrzami i wójtami zainteresowanych gmin. W 1991 r. powstały spółdzielnie telefoniczne: TELTYCZYN w Tyczynie, ECHO w Hyżnem, TELEFON w Chmielniku, ŁĄCZNOŚĆ w Błażowej, oraz koordynująca całe przedsięwzięcie Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie. Były to jedne z pierwszych niezależnych firm operatorskich w Polsce.

Utworzenie OST w Tyczynie było pionierskim przedsięwzięciem, którego celem było zapewnienie powszechnych usług telefonicznych w regionach wiejskich. Zdecydowano się na model spółdzielczy przenosząc do Polski schemat stosowany z powodzeniem od lat w Stanach Zjednoczonych. Polskim działaczom spółdzielczym udało się namówić do ścisłej współpracy Amerykańskie Stowarzyszenie Spółdzielczości Telefonicznej (NTCA), które zaangażowało się w szeroki program pomocy, w szczególności w organizację szkoleń i promocję spółdzielczości telefonicznej. Powstanie spółdzielni w czterech gminach z udziałem mieszkańców i znaczna finansowa pomoc samorządów umożliwiły zgromadzenie kapitału, zaciągnięcie kredytów i zakupienie nowoczesnych central cyfrowych.

Pierwsza spółdzielnia została zarejestrowana 31 października 1991 roku, a już w lipcu 1992 roku włączono do sieci pierwszą centralę cyfrową w Chmielniku, a do końca 1992 roku uruchomiono centrale w Tyczynie, Błażowej i Hyżnem. Centrale te zostały połączone między sobą pierwszymi w województwie liniami światłowodowymi.