2023 - II półrocze

LINIE TELEFONICZNE

ŁĄCZA INTERNETOWE

Średni czas oczekiwania

na przyłączenie do sieci

11,75 dni

2,89 dni

Liczba uszkodzeń

przypadających na 100 linii/łączy

4,99

4,20

Czas usunięcia uszkodzenia

10,51 godz.

14,03 godz.

2023 - I półrocze

LINIE TELEFONICZNE

ŁĄCZA INTERNETOWE

Średni czas oczekiwania

na przyłączenie do sieci

11,24 dni

2,75 dni

Liczba uszkodzeń

przypadających na 100 linii/łączy

5,27

4,33

Czas usunięcia uszkodzenia

10,85 godz.

14,97 godz.

2022 - cały rok

LINIE TELEFONICZNE

ŁĄCZA INTERNETOWE

Średni czas oczekiwania

na przyłączenie do sieci

12,20 dni

2,41 dni

Liczba uszkodzeń

przypadających na 100 linii/łączy

8,72

10,37

Czas usunięcia uszkodzenia

9,52 godz.

16,81 godz.