2020 - II półrocze

LINIE TELEFONICZNE

ŁĄCZA INTERNETOWE

Średni czas oczekiwania

na przyłączenie do sieci

14,02 dni

3,13 dni

Liczba uszkodzeń

przypadających na 100 linii/łączy

4,96

6,51

Czas usunięcia uszkodzenia

7,84 godz.

10,41 godz.

2020 - I półrocze

LINIE TELEFONICZNE

ŁĄCZA INTERNETOWE

Średni czas oczekiwania

na przyłączenie do sieci

15,76 dni

2,78 dni

Liczba uszkodzeń

przypadających na 100 linii/łączy

5,49

4,78

Czas usunięcia uszkodzenia

10,00 godz.

15,03 godz.

2019 - cały rok

LINIE TELEFONICZNE

ŁĄCZA INTERNETOWE

Średni czas oczekiwania

na przyłączenie do sieci

13,60 dni

2,78 dni

Liczba uszkodzeń

przypadających na 100 linii/łączy

10,00

11,02

Czas usunięcia uszkodzenia

9,52 godz.

19,30 godz.