Poniżej udostępniamy kilka dokumentów do pobrania.
Wybrany dokument należy wydrukować, wypełnić i odesłać na nasz adres:

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST
ul. Kościuszki 8
36-020 Tyczyn

Można też zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i odesłać na maila :

poczta@ostnet.pl

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi internetowej lub telefonicznej :

Aneks do umowy TV (przy zmianie pakietu telewizyjnego) :

Rozwiązanie umowy na pakiety TV (przy rezygnacji z dodatkowego pakietu telewizyjnego) :

Rozwiązanie umowy na usługę TV :