Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST świadczy usługi telekomunikacyjne od 1991 roku.

Oferujemy miesięczny abonament telefoniczny już od 10 zł (brutto).

W ramach abonamentu klienci otrzymują darmowe rozmowy w sieci OST. Usługi dodatkowe realizowane na centralach cyfrowych to m.in. przekierowanie wywołań, połączenia trójstronne, usługa „nie przeszkadzać”, połączenia oczekujące, budzenie, prezentacja numeru przychodzącego CLIP, blokada wybranych numerów na życzenie klienta i wiele innych.


CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH


DODATKOWE USŁUGI

Nie wymaga aktywacji ze strony abonenta.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *61# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #61# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *31# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #31# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Centrala o określonej godzinie wyśle do abonenta sygnał dzwonienia.
Jeśli nie podniesiesz słuchawki, centrala będzie dzwonić przez 1 minutę.
Po 5 minutach centrala znów zadzwoni przez 1 minutę i – jeśli nie odbierzesz –
usługa zostanie automatycznie skasowana.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *55*HHMM# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #55# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Centrala codziennie o określonej godzinie wyśle do abonenta sygnał dzwonienia.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *60*HHMM# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #60# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową.

BRAK USŁUGI

Podczas rozmowy, usłyszysz w słuchawce sygnał powiadamiający o tym, że ktoś chce się z Tobą skontaktować. Po naciśnięciu widełek lub przycisku “flash” na telefonie, usłyszysz specjalny sygnał wybierania (sygnał przerywany) i wybierasz cyfry: 1 dla trwającej rozmowy, 2 – dla rozmowy, która dopiero nadeszła. Jeśli chcesz zmienić rozmowę, naciskasz widełki lub przycisk “flash” na telefonie i przełączasz cyfry 1 lub 2.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *58# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #58# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową.

USŁUGA AKTYWOWANA AUTOMATYCZNIE

Centrala telefoniczna zapamięta numery, do których często dzwonisz.

DODAWANIE NUMERU DO LISTY:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *51*MN*TN# – usłyszysz potwierdzenie dodania numeru do listy.

KASOWANIE NUMERY Z LISTY:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #51*MN# – usłyszysz potwierdzenie wykasowania numeru z listy.

WYBIERANIE NUMERY Z LISTY:

Podnieś słuchawkę i naciśnij **MN.

Litery MN oznaczają numer pozycji na liście, która może mieć wartości od 01 do 99. Litery TN oznaczają numer telefonu, który chcemy dopisać do listy.

Poziom ograniczenia ustawiany jest przez obsługę centrali.

W celu wykonania połączenia, które jest ograniczone na hasło, podnieś słuchawkę,
naciśnij *42*SSSS# i dalej wybieraj numer, z którym chcesz się połączyć.
Litery SSSS oznaczają hasło abonenta.

Możesz aktywować usługę przekierowania wywołań, gdy nie odbierasz.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *41*NUM_TEL# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #41# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *61*NUM_TEL# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #61# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

UWAGA!
Połączenia na numery przekierowane są płatne według cennika połączeń i naliczane abonentowi dokonującemu przekierowania.

Możesz aktywować usługę przekierowania wywołań, gdy Twój numer jest zajęty.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *40*NUM_TEL# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #40# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *67*NUM_TEL# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #67# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

UWAGA!
Połączenia na numery przekierowane są płatne według cennika połączeń i naliczane abonentowi dokonującemu przekierowania.

Możesz przekierować wywołania bezpośrednio na inny numer telefonu.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *57*NUM_TEL# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #57# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *21*NUM_TEL# – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #21# – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

UWAGA!
Połączenia na numery przekierowane są płatne według cennika połączeń i naliczane abonentowi dokonującemu przekierowania.

W celu realizacji połączenia trójstronnego, abonent wybiera numer pierwszego abonenta, z którym chce rozmawiać.

Podczas rozmowy, po naciśnięciu widełek lub przycisku “flash”, usłyszysz specjalny sygnał wybierania (sygnał przerywany), po którym wybierasz numer drugiego abonenta z którym chcesz się połączyć. Jeśli chcesz przełączać się między rozmówcami, naciskasz widełki lub przycisk “flash” i wybierasz: cyfrę 3 – połączenie z obydwoma rozmówcami, cyfrę 1 – połączenie z pierwszym rozmówcą, cyfrę 2 – połączenie z drugim rozmówcą.

Możesz aktywować usługę, która będzie odrzucała połączenia na Twój numer z numerów zastrzeżonych.

AKTYWACJA USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij *76 – usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

WYŁĄCZENIE USŁUGI:

Podnieś słuchawkę i naciśnij #76 – usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.