Poniższa zmiana dotyczy tylko abonentów usługi IPTV korzystających z pakietów CANAL+

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30.09.2021 roku od 01 stycznia 2022 roku w Cenniku Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV zostaną podwyższone dotychczasowe miesięczne opłaty abonamentowe dla poniższych pakietów:

  1. Pakiet CANAL+ SELECT (umowa na 12 m-cy) – z dotychczasowej opłaty 36,00 zł na 42,00 zł
  2. Pakiet CANAL+ SELECT (umowa na czas nieokreślony) – z dotychczasowej opłaty 43,00 zł na 49,00 zł
  3. Pakiet CANAL+ PRESTIGE (umowa na 12 m-cy) – z dotychczasowej opłaty 43,00 zł na 49,00 zł
  4. Pakiet CANAL+ PRESTIGE (umowa na czas nieokreślony) – z dotychczasowej opłaty 49,00 zł na 58,00 zł

W/w kwoty są cenami brutto.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Cennika Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV oraz podwyższenie w/w opłat mają Państwo możliwość złożenia oświadczenia na piśmie do dnia wejścia powyższych zmian w życie i wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie. W przypadku, gdy łączy Państwa ze Spółdzielnią Umowa o świadczenie Usług Telewizyjnych zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielnia nie będzie dochodziła od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Niezłożenie na piśmie powyższego oświadczenia oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 01 stycznia 2022 roku.

Zarząd Spółdzielni

Pełna treść Cennika Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku znajduje się poniżej