Zebrania Grup Członkowskich 2024

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje:

Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Zebrania Grup Członkowskich które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.