eleven-sports

Kanały sportowe Eleven i Eleven Sports dostępne w naszej ofercie!

 

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje :

Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się  (odpowiednio) :