• UWAGA ! Zmiany miejsc spotkań. Aktualizacja 2 lipca 2020.

   

  Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje :

  Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje

  Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się  (odpowiednio) :

   

  1. Grzegorzówka                   -   6.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

  2. Wólka Hyżn.                      -   6.07.2020 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

  3. Dylągówka                        -   7.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Strażaka