telefonyatostnet.pl
17 2305 702

Usługi dodatkowe

Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego - nie wymaga aktywacji ze strony abonenta.

Zabronienie prezentacji numeru abonenta dzwoniącego(CLIR).
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *61# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #61# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową:
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *31# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #31# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Automatyczne budzenie jednokrotne.
Centrala o określonej godzinie wyśle do abonenta sygnał dzwonienia.Jeśli nie podnieśiesz słuchawki centrala będzie dzwonić przez 1 minutę.Po 5 minutach centrala znów zadzwoni przez 1 minutę i jeśli nie odbierzesz usługa zostanie automatycznie skasowana.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *55*HHMM# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #55# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

 

Automatyczne budzenie wielokrotne.
Centrala codziennie o określonej godzinie wysle do abonenta sygnał dzwonienia.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *60*HHMM# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #60# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową:
- brak usługi

 

Połączenie oczekujące.
Podczas gdy rozmawiasz usłyszysz w słuchawce sygnał powiadamiający o tym, że ktoś chce się z Tobą skontaktować. Po naciśnieciu widełek lub przycisku "flash" na telefonie usłyszysz specjalny sygnał wybierania(sygnał przerywany) i wybierasz cyfry 1 -to rozmowa ktora juz trwala,2 - to rozmowa ktora dopiero nadeszla.Jesli chcesz zmienic rozmowe to naciskasz widelki lub przycisk "flash" na telefonie i przełączasz cyfry 1 lub 2.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *58# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #58# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową:
 - usługa aktywowana automatycznie na centrali.

 

Długa lista wybierania.
Centrala telefoniczna zapamięta numery do których często dzwonisz.
- Dodanie numeru do listy
      podnieś słuchawkę i naciśnij *51*MN*TN# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.
- Kasowanie numeru z listy
      podnieś słuchawkę i naciśnij #51*MN# - usłyszysz potwierdzenie wykasowania numeru z listy.
- Wybieranie numeru z listy
      podnieś słuchawkę i naciśnij **MN

Litery MN oznaczają numer pozycji na liście ,która może mieć wartości od 01 do 99.Litery TN oznaczają numer telefonu osoby ,który chcemy dopisać do listy.

 

Ograniczenie na hasło połączen wychodzących.
Poziom ograniczenia ustawiany jest przez obsługę centrali.
W celu wykonania połączenia,które jest ograniczone na haslo podnieś słuchawkę i naciśnij *42*SSSS# i dalej wbieraj numer z którym chcesz się Połączyc.Litery SSSS oznaczają hasło abonenta.

 

Przekierowanie wywołań gdy nie odbierasz.
Możesz przekierować wywołania z twojego numeru na inny numer, który będziesz mógł odebrać w danej chwili.
Twój telefon zadzwoni przez 20 sekund i później połączenie zostanie przekierowne na numer, który aktywujesz.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *41*NUM_TEL# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #41# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Uwaga!
Połączenia na numery przekierowane są płatne według cennika połączeń i naliczane abonentowi dokonującemu przekierowania.

 

Przekierowanie wywolan gdy Twoj numr jest zajety.
Możesz aktywować usługę przekierowania wywołań ,gdy Twój numer jest zajęty.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *40*NUM_TEL# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #40# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Uwaga!
Połączenia na numery przekierowane są płatne według cennika połączeń i naliczane abonentowi dokonującemu przekierowania.

 

Przekierowanie wywołań natychmiastowe.
Możesz przekierować wywołania bezpośrednio na inny numer telefonu.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *57*NUM_TEL# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #57# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

 

Dla abonentów zlokalizowanych na centrali opartej o technologię światłowodową:

- Aktywacja usługi

      podnieś słuchawkę i naciśnij *21*NUM_TEL# - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi.

- Wyłączenie usługi

      podnieś słuchawkę i naciśnij #21# - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.

Uwaga!
Połączenia na numery przekierowane są płatne według cennika połączeń i naliczane abonentowi dokonującemu przekierowania.

 

Połączenie trójstronne.
W celu realizacji połączenia trójstronnego abonent wybiera numer pierwszego abonenta z którym chce rozmawiać.
Podczas rozmowy po naciśnieciu widełek lub przycisku "flash" usłyszysz specjalny sygnał wybierania(sygnał przerywany) po którym wybierasz numer drugiego abonenta z którym chcesz sie Połączyc.Jeśli chcesz przełączać się między rozmówcami naciskasz widełki lub przycisk "flash" i wybierasz: cyfrę 3 - połączenie z obydwoma rozmówcami,cyfrę 1 - połączenie z pierwszym rozmówcą, cyfrę 2 - połączenie z drugim rozmówcą.

Odrzucenie połączeń z numerów zastrzeżonych.
Możesz aktywować usługę, która będzie odrzucała połączenia na Twój numer z numerów zastrzeżonych.
- Aktywacja usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij *76 - usłyszysz potwierdzenie aktywacji usługi
- Wyłączenie usługi
      podnieś słuchawkę i naciśnij #76 - usłyszysz potwierdzenie wyłączenia usługi.