Zmiana cennika IPTV

Informacja o zmianie Regulaminu i Cennika usług telewizyjnych

oraz podwyższeniu opłat abonamentowych za pakiety telewizyjne.

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą cen wprowadzoną przez naszego dostawcę usług telewizyjnych WIST TV - zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 z dnia 28.11.2019 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące - od dnia 01 marca 2020 r. zmianie ulegaja :

 1. Regulamin świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące,
 2. Cennik Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV,

które zastąpią dotychczasowe regulacje.

Poniżej zamieszczamy skróconą informację o wprowadzanych zmianach :

W Cenniku Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV od 1 marca 2020 roku zostaną podwyższone dotychczasowe miesięczne opłaty abonamentowe dla poniższych pakietów:

 1. Pakiet HBO – z dotychczasowej opłaty 20,00 zł na 23,00 zł
 2. Pakiet STARTOWY – z dotychczasowej opłaty 19,18 zł na 22,00 zł
 3. Pakiet PODSTAWOWY Optima – z dotychczasowej opłaty 43,00 zł na 48,00 zł
 4. Pakiet PODSTAWOWY MAX – z dotychczasowej opłaty 49,00 zł na 59,00 zł
 5. Pakiet PODSTAWOWY MAX HD – z dotychczasowej opłaty 59,00 zł na 65,00 zł
 6. Pakiet PODSTAWOWY OPTIMA HBO PLUS – z dotychczasowej opłaty 63,00 zł na 71,00 zł
 7. Pakiet PODSTAWOWY – z dotychczasowej opłaty 39,87 zł na 48,00 zł
 8. Pakiet PODSTAWOWY HD – z dotychczasowej opłaty 43,00 zł na 59,00 zł
 9. Pakiet PODSTAWOWY HD+ – z dotychczasowej opłaty 49,00 zł na 59,00 zł
 10. Pakiet PODSTAWOWY HBO PLUS – z dotychczasowej opłaty 60,06 zł na 71,00 zł.

 

Równocześnie informujemy, że pakiety: Pakiet STARTOWY, Pakiet PODSTAWOWY Optima, Pakiet PODSTAWOWY MAX, Pakiet PODSTAWOWY MAX HD, Pakiet PODSTAWOWY OPTIMA HBO PLUS zostaną wycofane z oferty Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dniem 1 marca 2020 roku, a w to miejsce wprowadza się nowe pakiety:

 1. Pakiet Ekonomiczny w cenie 12,00 zł
 2. Pakiet Rodzinny w cenie 45,00 zł
 3. Pakiet Bogaty w cenie 65,00 zł.

Podane kwoty są cenami brutto.

 

Pełne treści Regulaminu i Cennika obowiązujących od 1 marca 2020 roku znajdują się w załączonych dokumentach PDF do pobrania :

Nowy Regulamin

Nowy Cennik IPTV

oraz w Biurach Obsługi Klienta.

 

Abonenci dotychczasowych pakietów TV mogą zmienić pakiety na nowe podpisując od 1 marca 2020 r. stosowny Aneks do Umowy w jednym z naszych Biur Obsługi Klienta.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Regulaminu i Cennika TV oraz podwyższenie opłat, mają Państwo możliwość złożenia oświadczenia na piśmie do dnia wejścia powyższych zmian w życie i wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie. W przypadku, gdy łączy Państwa ze Spółdzielnią Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielnia nie będzie dochodziła od Państwa zwrotu udzielonych ulg.

Niezłożenie na piśmie powyższego oświadczenia oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 1 marca 2020 roku. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.