Zebrania grup członkowskich 2020

 

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje :

Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się  (odpowiednio) :

 

1. Grzegorzówka                   -   7.06.2021 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

2. Wólka Hyżn.                      -   7.06.2021 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

3. Dylągówka                        -   8.06.2021 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

4. Szklary                               -   8.06.2021 r. godz. 2000  w Starej Szkole

5. Borówki                             -   9.06.2021 r. godz. 1800  w Remizie Strażackiej

6. Nieborów                           -   9.06.2021 r. godz. 2000  w Klubie Strażaka

7. Brzezówka                         - 10.06.2021 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

8. Hyżne                                 - 10.06.2021 r. godz. 2000  w Gminnym Ośrodku Kultury

9. Wola Rafał.                        - 11.06.2021 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

10. Zabratówka                     - 11.06.2021 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

11. Błędowa Tyczyńska       - 14.06.2021 r. godz. 1800  w Remizie

12. Chmielnik                        - 14.06.2021 r. godz. 2000  w Urzędzie Gminy

13. Białka                               - 15.06.2021 r. godz. 1800  w Szkole

14. Lecka                               - 15.06.2021 r. godz. 2000  w Szkole

15. Błażowa Górna               - 16.06.2021 r. godz. 1800  w Świetlicy

16. Kąkolówka                      - 16.06.2021 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

17. Piątkowa                          - 17.06.2021 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

18. Futoma                            - 17.06.2021 r. godz. 2000  w Szkole

19. Błażowa Dolna               - 18.06.2021 r. godz. 1800  w Szkole

20. Błażowa                           - 18.06.2021 r. godz. 2000  w Domu Zdrowia, ul. Myśliwska

21. Rzeszów Os. Biała          - 21.06.2021 r. godz. 1800  w Szkole

22. Rzeszów Os. Budziwój  - 21.06.2021 r. godz. 2000  w Szkole 

23. Rzeszów O. Matysówka - 22.06.2021 r. godz. 1800  w Szkole

24. Kielnarowa                      - 22.06.2021 r. godz. 2000  w Remizie

25. Nowy Borek                    - 23.06.2021 r. godz. 1800  w Szkole

26. Borek Stary                     - 23.06.2021 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

27. Hermanowa                     - 24.06.2021 r. godz. 1800  w Remizie

28. Tyczyn                             - 24.06.2021 r. godz. 2000  w siedzibie OST, ul. Kościuszki 8

 

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 r.
  2. Informacja o wyniku finansowym za 2020 r.
  3. Dyskusja i sprawy różne.

                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                  mgr inż. Stanisław Flaga

 

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ MASECZEK.