Wskaźniki jakości usług

Drugie półrocze 2018 roku:

  linie telefoniczne łącza DSL
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 14,02 dni 3,13 dni
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii/łączy 4.96 6,51
Czas usunięcia uszkodzenia 7,84 godziny 10,41 godziny

 

Pierwsze półrocze 2018 roku:

  linie telefoniczne łącza DSL
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 15,76 dni 2,78 dni
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii/łączy 5.49 4,78
Czas usunięcia uszkodzenia 10,0 godziny 15,03 godziny

 

Cały rok 2017:

  linie telefoniczne łącza DSL
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 13,60 dni 2,78 dni
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii/łączy 10,00 11,02
Czas usunięcia uszkodzenia 9,52 godziny 19,30 godziny