Zmiana w ofercie programowej na dzień 1.01.2021r.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021r. programy: Polsat Jim Jam, CBS Europa, CBS Realisty i EXTREME SPORT przestaną być dostępne w ofercie programowej Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.  
Programy te nie są objęte gwarancją Operatora, więc ich wyłączenie nie stanowi zmiany Umowy Abonenckiej o świadczeniu usług Telewizyjnych łączącej Państwa ze Spółdzielnią Telekomunikacyjną „WIST” w Łące.