Ważna informacja

Szanowni Państwo.

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12.12.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

W związku z tym wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie i Umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja Umowy i Regulaminu związana jest
z koniecznością ujednolicenia i wyszczególnienia praw przysługujących Abonentom, a także dostosowaniem postanowień umownych do nowych przepisów, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie
ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

 

Nie  wymaga to od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z OST i nie wpływa na obecne opłaty za usługi.

 

Zmiany dotyczą w szczególności możliwości zawarcia umów w formie pisemnej, dokumentowej i elektronicznej, a także postanowień, które zostały uznane za abuzywne. Istotną zmianą jest kwestia usług o podwyższonej płatności (dotyczy połączeń telefonicznych o podwyższonej opłacie). Ustawiona blokada w wysokości 35 zł uchroni Państwa przed wysokimi rachunkami. Mają oczywiście Państwo możliwość zmiany wysokości blokady albo z niej zrezygnowania.

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, a dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 12.12.2018 r. poprzez przesłanie na adres Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Wzorce Umowy i Regulaminu dostępne są na naszej stronie internetowej www.ostnet.pl/regulaminy  i w Biurach Obsługi Klienta.

 

 

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST

ul. Kościuszki 8

36 – 020 Tyczyn