Zebrania grup członkowskich 2020

UWAGA ! Zmiany miejsc spotkań. Aktualizacja 2 lipca 2020.

 

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje :

Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się  (odpowiednio) :

 

1. Grzegorzówka                   -   6.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

2. Wólka Hyżn.                      -   6.07.2020 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

3. Dylągówka                        -   7.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

4. Szklary                               -   7.07.2020 r. godz. 2000  w Starej Szkole

5. Brzezówka                         -   8.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

6. Hyżne                                 -   8.07.2020 r. godz. 2000  w Gminnym Ośrodku Kultury

7. Borówki                             -   9.07.2020 r. godz. 1800  w Remizie Strażackiej

8. Nieborów                           -   9.07.2020 r. godz. 2000  w Klubie Strażaka

9. Wola Rafał.                        -   10.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

10. Zabratówka                     -   10.07.2020 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

11. Błędowa Tyczyńska       - 13.07.2020 r. godz. 1800  w Remizie

12. Chmielnik                        - 13.07.2020 r. godz. 2000  w Urzędzie Gminy

13. Białka                               - 14.07.2020 r. godz. 1800  w Szkole

14. Lecka                               - 14.07.2020 r. godz. 2000  w Szkole

15. Błażowa Górna               - 15.07.2020 r. godz. 1800  w Świetlicy

16. Kąkolówka                      - 15.07.2020 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

17. Piątkowa                          - 16.07.2020 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

18. Futoma                            - 16.07.2020 r. godz. 2000  w Szkole

19. Błażowa Dolna               - 17.07.2020 r. godz. 1800  w Szkole

20. Błażowa                           - 17.07.2020 r. godz. 2000  w Domu Zdrowia, ul. Myśliwska

21. Rzeszów Os. Biała          - 20.07.2020 r. godz. 1800  w Szkole

22. Rzeszów Os. Budziwój  - 20.07.2020 r. godz. 2000  w Szkole 

23. Rzeszów O. Matysówka - 21.07.2020 r. godz. 1800  w Szkole

24. Kielnarowa                      - 21.07.2020 r. godz. 2000  w Remizie

25. Nowy Borek                    - 22.07.2020 r. godz. 1800  w Szkole

26. Borek Stary                     - 22.07.2020 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

27. Hermanowa                     - 23.07.2020 r. godz. 1800  w Remizie

28. Tyczyn                             - 23.07.2020 r. godz. 2000  w siedzibie OST, ul. Kościuszki 8

 

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 r.
  2. Informacja o wyniku finansowym za 2019 r.
  3. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  4. Dyskusja i sprawy różne.

                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                  mgr inż. Stanisław Flaga

 

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ MASECZEK.